slideshow 1

30 éves az angoltanárképzés a Nyíregyházi Egyetemen

2018. június 2., szombat 10 órától a D épület 1. számú előadójában az angoltanárképzés elmúlt három évtizedét idézték vissza a tanszék dolgozói, jelenlegi oktatói, az egykori kollégák és diákok.
 
A tanszéket a küszöbön álló rendszerváltozás hívta életre 1988-ban. Az orosz visszaszorulása miatt mérhetetlen kereslet mutatkozott az angol nyelv és az angol nyelvtanárok iránt, ami nem csupán nagy létszámú évfolyamokat eredményezett, hanem az angolul tudó orosztanárok átképzését is jelentette. Az elmúlt harminc év alatt az Angol Nyelv és Kultúra tanszék különböző intézményi keretben működött: a Bessenyei Tanárképző Főiskola után 2000-től a Nyíregyházi Főiskola, majd 2014-től a Nyíregyházi Egyetem egységeként tevékenykedett. Tartozott a Bölcsészeti és Művészeti Főiskolai Karhoz (2002-2008), a Modern Filológiai Intézethez (2009-2011); 2013-tól mostanig, 2018-ig a Nyelv és Irodalomtudományi Intézetnek Intézeti Tanszéke. 2006-tól az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nevet az Angol Nyelv és Kultúra Tanszékre cserélte, mely a szak nevével és tartalmával is harmonizál. Jelenleg a tanszéken osztatlan angoltanárképzés folyik nyolc szakpárban nappali és levelezős képzési formában valamint Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács posztgraduális három féléves képzés.
 
A folytonos alkalmazkodás ellenére, vagy éppen annak köszönhetően, az Angol Nyelv és Kultúra Tanszék mégért 30 évet, egy szűk emberöltőt. Megyénkben szinte minden angoltanár egykori tanítványuk volt, mostani diákjai tanítványaik tanítványai. Az ország legkülönbözőbb intézményeiben találkozhatunk Nyíregyházán végzett angolszakossal: doktori iskolákban, hivatalokban, a közigazgatásban, a rendőrségen, nemzetközi intézményekben, a turizmusban, a légiforgalomban és szabadúszóként. Legnagyobb büszkeségük az angol nyelv és kultúra szakon végzett 1752 fő hallgató, akik az itt szerzett diplomával és tudással boldogulnak az életben és adják tovább itt szerzett és pályájuk során tovább tökéletesített tudásukat a következő generációknak. Kívánhat-e tanár és tanszék többet? Talán csak annyit, hogy érje meg a következő 30 évet is!
 

 


 

2016, Nyiregyhaza