slideshow 1

 

EMMI által támogatott hangszercsere-program a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban

A zenei nevelés javítja a személyiség harmonikus fejlődését, a terhelhetőséget, fejleszti az esztétikai, művészeti tudatosságot és a kifejezőkészséget” (Balogh Zoltán 2018).

Az EMMI 2017 - ben indította, majd 2018 - ban folytatta azt a hangszercsere-programját („Hangszercsere Program”), amelynek során 2,5 milliárd forintot fordítottak arra, hogy a magyarországi iskolákban olyan hangszereket szerezzenek be, amelyek hozzájárulnak a zenei képzés minőségének a javításához. Az állami támogatású és központi költségvetésből finanszírozott „Kodály-program” révén a köznevelési intézményekben olyan hangszerek beszerzése valósulhatott meg, amelyek jelentősen járulhatnak hozzá az iskolák minőségi zenei képzéséhez. 

  

„A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény I. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/7 Hangszercsere Program előirányzat a hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása számára 3 milliárd forint került biztosításra a program megvalósítása érdekében.”

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban két, egyenként 350 000 Ft értékű elektromos zongora (Roland F-140 CB és Yamaha CLP-625) beszerzésére nyílt lehetőség a „Hangszercsere Program” keretében. Az Eötvös Gyakorlóiskolában nagy hagyományai vannak az ének-zene oktatásának és a zenei kultúra ápolásának. A tantárgy oktatása mellett énekkari csoportok és alapfokú művészetoktatási intézmény is működik az iskolában, s több tehetséges tanuló egyénileg képzi-képezteti magát különórák, foglalkozások keretében is. A zenei csoportok és tagjai rendszeres résztvevői a különböző zenei, zeneművészeti fesztiváloknak és versenyeknek, ahol - gazdagítva a saját valamint iskolájuk jó hírét is - sok szép eredményt értek már el.     

„…Akik részt vesznek valamilyen művészeti oktatásban, más területeken is jobban teljesítenek” (Balogh Z. 2018) és „a művészet kinyitja a gyermekek lelkét, felszabadulttá és kreatívvá teszik őket” (Vígh A. 2018) szellemiségének mottójával és jegyében az Eötvös Gyakorlóiskola ének-zenepedagógusai és diákjai örömmel vették használatba a támogatásként - a Nyíregyházi Egyetem Kancelláriájának a koordinálásban - beszerzett modern és értékes elektromos zongorákat!

Nyíregyháza, 2019. január 18.

Dr. Komáromi István

                                                                                                       igazgató

 

Fotók

 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza