slideshow 1

Fõiskolánk rektorhelyettese újra bekerült a közoktatási tanácsba

Nemrég tartotta elsõ ülését az újjáalakult Országos Köznevelési Tanács. A testületnek - immár a harmadik egymást követõ ötéves ciklusban - tagja lett dr. Hadházy Tibor fõiskolai tanár, a Nyíregyházi Fõiskola rektorhelyettese.

Az Országos Köznevelési Tanács döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ testületként mûködik, 23 rendes és 8 póttagja van. Az oktatási és kulturális miniszter három tagot saját maga választ ki, tíz tagot és három póttagot az országos szakmai szervezetek, hat tagot és három póttagot a pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények, két tagot és egy póttagot a Magyar Tudományos Akadémia, két tagot és egy póttagot az országos munkaadói szövetségek és munkaadói kamarák jelölése alapján kér fel a tagságra. A megbízatás 5 évre szól.

A megvalósításban is vegyenek részt

Dr. Hadházy elmondta, hogy a januárban megtartott alakuló ülésen dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter azt kérte: a testület a javaslattevõ funkción túl ne csak a miniszter felé forduló, hanem a megvalósításban is részt vállaló partner legyen.

Dr. Hadházy Tibor magas szavazati aránnyal harmadik alkalommal került be a meglehetõsen kevés vidéki tagot számláló testületbe. A tagsághoz kapcsolódóan folytatni szeretné az 1997-ben megkezdett munkáját a Tankönyv- és Taneszköz Bizottságban, illetve a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületben is.

Izgalmas feladatot kapott

Úttörõ jellegû, izgalmas feladatot kapott, amikor a Digitális Tananyag Minõsítõ Bizottság elnöke lett.

- A nem nyomtatott formájú ismeretközvetítés szerepe napjainkban nagymértékben megnövekedett, ami szükségessé teszi a közoktatásban alkalmazott digitális tananyagok jóváhagyási gyakorlatának kialakítását - zárta gondolatait Hadházy.

- Bíró Zsolt -

 


 

2016, Nyiregyhaza