slideshow 1

IN MEMORIAM Dr. Kurdics János

Dr. Kurdics János főiskolai tanár,
a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet oktatója
2018. szeptember 11-én elhunyt.

Emlékét az NYE Matematika és Informatika Intézete kegyelettel megőrzi.
Nyugodj békében János!
Temetése 2018. szeptember 20-án 15 órától lesz a Debreceni Köztemető 2-es ravatalozójában.

IN MEMORIAM Dr. Kurdics János

(1966. 03. 11. – 2018. 09. 11.)

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett 1989-ben okleveles matematikus és angol-magyar szakfordító diplomát. 1990. február elsején került a Nyíregyházi Egyetem egyik jogelődjének a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Matematika Tanszékére tanársegédnek. Hallgatóként elkezdett topológiai kutatási eredményeit egyetemi doktori értekezésként 1992-ben megvédte a KLTE-n. A következő évben főiskolai adjunktusi kinevezést kapott. Ezekben az időkben kezdett Varecza Árpád hatására komolyabban foglalkozni algebrával. 1993-97 között a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájának levelezős hallgatója lett. Bódi Béla professzor- a csoportalgebra nemzetközileg ismert és elismert művelőjének – témavezetésével a csoport és gyűrűelmélet határterületének számító csoportgyűrűk vizsgálatával foglalkozott. Tanulmányai közben rendszeresen publikálta kutatási eredményeit ezért 1995-ben főiskolai docens lett. A PhD értekezését 1997 decemberében védte. Főiskolai tanári kinevezést vehetett át 1999. július elsején. Röpke tíz év alatt igen nagy ívű karriert futott be. Kutatási palettája bővült a csoportgyűrűk mellett csoportelméleti kutatásokba kezdett. Az utóbbi időben a moduláris izomorfia problémakörével foglalkozott közösen a lengyel Baginszki professzorral. Hozzá idén ősszel is készült kimenni.

Publikációs jegyzékének mutatója a 42. számnál megállt. Több mint 350 hivatkozást tartott számon. Tiszteletbeli tagja volt a Zentralblatt für Mathematik szerkesztőbizottságának.

Csendes, halk-szavú, egyszerű ember volt, aki nehezen oldódott, de ha az embernek volt türelme, akkor egy nagy-tudású, igen művelt kollégát ismert meg benne. Hallgatóival hamar megtalálta a közös hangot, szerettek az óráira járni. Aktívan kivette részét az oktatás átalakításának folyamatából, több tárgy tantárgyfelelőse és tematikájának kidolgozója volt. A NJSZT megyei szervezete Robocup Junior versenyeinek szervezésében és lebonyolításában igen aktív szerepet vállalt.

Dr. Kurdics János halálával a NYE Matematika és Informatika Intézete egy igen kiváló oktatóját, kutatóját, kollégáját, a magyar csoportalgebra művelői egy nagy alakjukat veszítették el.

 


 

2016, Nyiregyhaza