slideshow 1

90 éves lenne: dr. Hársfalvi Péter

A nyíregyházi történészre, jogelődünk a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Történelem Tanszék tanszékvezető főiskolai tanárára, dr. Hársfalvi Péterre emlékeztek, születésének 90 évfordulóján Ófehértón, ahol a tanár úr tiszteletére állított emléktáblát is felavatták.

 

Hársfalvi Péter (Ófehértó, 1928. szept. 26. – Nyíregyháza, 1985. jan. 8.): történész, szerkesztő, főiskolai tanár, a történelemtudományok kandidátusa (1978). A debreceni egyetemen szerzett történelem szakos tanári diplomát (1951), majd ugyanott tanársegéd volt Szabó István mellett. Budapesten folytatta tudományos kutatásait az agrár- és parasztságtörténet témakörében. 1958-tól Nyíregyházán élt. A megyei levéltár igazgatója volt 1964-ig, utána haláláig a Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanára, főigazgató-helyettese. Mint a Magyar Történelmi Társaság választmányi tagja, alelnöke, a Társulat megyei csoportjának elnöke sokat tett a táji, történelmi kutatások kiszélesítéséért és színvonalának emeléséért. Országos és helyi konferenciákat, vitaüléseket szervezett, s mint főiskolai tanár és mint a Szabolcs-Szatmári Szemle felelős szerkesztője (1964-től haláláig) sokat tett a történeti kutatások eredményeinek népszerűsítéséért. Tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottságnak, az MTA Történettudományi Bizottságának. Hársfalvi tanár Úr idén lett volna 90 éves.

 


 

2016, Nyiregyhaza