Bevezető

Tudás határok nélkül…
Nyíregyházi Egyetem

Hallgatói Szolgáltató Központ / Felnőttképzési Csoport

Az egyetem jelenlegi, felnőttképzéssel és egyéb iskolarendszeren kívüli képzésekkel foglalkozó szervezeti egysége korábban Képzési és Továbbképzési Intézet néven jött létre, a Nyíregyházi Főiskola képzési, továbbképzési és szolgáltatási feladatokat ellátó egységeként. A Felnőttképzési Csoport ma is az intézményi szabályzatok által meghatározott körben koordinálja és ösztönzi az egyetem iskolarendszeren kívüli képzési és továbbképzési tevékenységét, valamint új lehetőségek és források feltárásával járul hozzá az intézmény fejlesztéséhez, stratégiai céljainak megvalósításához.
A Képzési és Továbbképzési Intézet 2003 márciusától a felnőttképzési törvény értelmében akkreditált iskolaként működött, s a 2013. szeptember 1-jétől megváltozott jogi szabályozás értelmében ma már, a Nyíregyházi Egyetem egységeként felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, amelynek képzési területeit folyamatosan bővíti.

A KTI 1997-ben alakult, s az azóta letelt időszakban több mint ötven állam által elismert közép- és felsőfokú szakképzés lebonyolítására szerzett jogosultságot, ennek eredményeképpen több ezer képzésben résztvevő zárta itt eredményesen vizsgáit. Az Országos Képzési Jegyzék legutóbbi változásait követve újabb szakképesítéseket engedélyeztet.
Az Intézet a pedagógus-továbbképzés területén is jelentős múlttal rendelkezik, az erre vonatkozó Kormányrendelet megjelenése (1997) óta több mint 50 továbbképzési programot akkreditáltatott és hajtott végre több ezer résztvevővel és jelentős sikerekkel. A pedagógusok számára kialakított képzési kínálatot minden évben megújítjuk.
A KTI a felnőttek számára rövidebb lélegzetű szakmai, továbbképzési, ill. kompetencia fejlesztő kurzusokat is működtetett, jól ismerve azt az igényt, hogy egy-egy területen rendkívül fontos a szükséges ismeretek és készségek minél gyorsabb elsajátítása. Azonban e területen is elsődleges fontosságú a minőség, ezért felnőttképzési programjainkat korábban is akkreditáltattuk a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél, ma pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – a felnőttképzés jelenlegi engedélyező hatósága által jóváhagyott képzéseket folytatunk.
2000 óta folyamatosan dolgozunk nemzetközi és hazai pályázatok tervezésében és végrehajtásában is.

2015. január 1-jétől a KTI a Nyíregyházi Főiskola újonnan létrehozott egysége, a Hallgatói Szolgáltató Központ részeként, Felnőttképzési Csoport elnevezéssel, változatlan tevékenységi körben folytatja munkáját. 2016. január 1-től a Nyíregyházi Egyetem egyik felnőttképzést és iskolarendszeren kívüli képzést folytató egysége.

További információkkal állunk rendelkezésre a Nyíregyházi Egyetem (Sóstói út 31/b) főépületének 1. emeleti 176/B szobájában, 42/599-421-es számokon; e-mailen: kesmarki.krisztina@nye.hu vagy interneten a www.nye.hu/kti címen.