Elérhetőségek, ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Nyíregyházi Egyetem

Hallgatói Szolgáltató Központ Felnőttképzési Csoport

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Nyíregyházi Egyetem ‘B’ épület, 176-os iroda

Telefon: 42/599-421, 42/599-400 (2594-es mellék)
FAX: 42/402 482
e-mail: kesmarki.krisztina@nye.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 13.30

Panaszkezelés szabályozása:

A képzésben résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, az egységvezetőhöz, illetve a felnőttképzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki a panaszt szóban vagy írásban egyaránt befogadja. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A panaszról „Panaszlapot” tölt ki a képzésben résztvevő, vagy az intézmény munkatársa és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzést folytató egység vezetője a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse az egységvezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapokat a felnőttképzést folytató egység a csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig őrzi.