Felnőttképzési Csoport

A Felnőttképzési Csoport elődjét, a Képzési és Továbbképzési Intézetet 1997-ben, az akkor induló pedagógus-továbbképzés koordinálására hozta létre a Bessenyei György Tanárképző Főiskola. Az azóta eltelt évek alatt olyan fejlődésen ment át, s a továbbképzésben és szakmai képzésben akkora részt vállalt az intézet, amire méltán büszkék lehettünk.
Elsődleges célunk ma is, hogy képzési, továbbképzési és szolgáltatói tevékenységünket olyan minőségben és színvonalon valósítsuk meg, amely a hazai és nemzetközi elvárásoknak egyaránt megfelel. Ez folyamatos megújulást, az oktatás területén is jellemző gyors ütemű változásokhoz való alkalmazkodó képességet igényel.

OKJ-ben szereplő szakképzés
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzéseink elsősorban érettségizettek számára előnyösek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni. Mindemellett az emelt szintű szakképesítések a felsőoktatási felvételinél előnyt jelenthetnek.
Ajánljuk ezen képzéseket munkanélkülieknek is, vagy azoknak, akik munkanélkülivé válásukat akarják megelőzni azzal, hogy új szakmát sajátítanak el.
Gyakran tanulnak nálunk olyan felnőttek, akik meglévő munkakörükhöz szerzik meg a hiányzó szakképesítést, vagy munkahelyükön előrelépésük érdekében szereznek magasabb végzettséget.
Egyetemi vagy főiskolai hallgatók elhelyezkedési esélyeiket növelhetik azáltal, hogy diplomájuk mellé más szakképesítést is szerezek – ők felsőfokú tanulmányaikkal párhuzamosan is végezhetnek szakmai tanfolyamot.
A pedagógusok emelt szintű szakképzéseink elvégzésével a kötelező továbbképzés követelményeit is teljesíthetik.

Akkreditáció / Felnőttképzési engedély
Az NyF KTI 2003 óta akkreditált felnőttképzési intézményként működött. A 2013. szeptember 1. óta érvényes felnőttképzési szabályozásnak megfelelően, ma a Nyíregyházi Egyetem egységeként a Felnőttképzési Csoport felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, amelyet folyamatosan bővít újabb képzési lehetőségekkel. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint a felnőttképzés engedélyező hatósága által engedélyezett és szigorúan ellenőrzött képzések garantálják a résztvevők számára a folyamatos minőséget és kiszámíthatóságot.

TISZK
A Nyíregyházi Főiskola 2005 áprilisa óta szakképzési partnere volt a Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-nak. A tárulás azért jött létre, hogy az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési terv keretein belül a pályakezdő fiatalok munkanélküliségét csökkentse, és létrehozzon egy olyan felnőttképzési modellt, amelyet a szakképzési partnerek érdekeik összehangolásával működtetnek. Célja a munkaerő versenyképességének, s így a régió munkaerő-piacának és gazdasági fejlődésének javítása érdekében a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzettség és tudás elsajátításának biztosítása megfelelően magas szinten. A KTI szakmai tanácsadással, képzési programok kidolgozásában való közreműködésével és pedagógus-továbbképzési programok lebonyolításával járult hozzá a TISZK célkitűzéseinek megvalósításához.

Alapítvány az oktatás és szakképzés fejlesztéséért
2007 márciusában intézetünk létrehozta a Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és szakképzés fejlesztéséért közhasznú alapítványt. Az alapítvány elsődleges célja az oktatás és képzés fejlesztése, kutatások támogatása, tananyagok, módszertani segédanyagok készíttetése, a közép- és felsőoktatásban résztvevő fiatalok támogatása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek megsegítése tárgyi- illetve pénzeszközökkel, tanulási, továbbképzési lehetőségekkel. Az Alapítvány a 2007/2008. tanévtől középiskolát működtet.

Pedagógus-továbbképzés
A KTI megalakulása (1997) óta koordinálta a főiskolán a pedagógus-továbbképzés teljes spektrumát. Azok az óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, általános és középiskolai tanárok, akik a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. értelmében eleget kell tegyenek a hétévenként kötelező pedagógus-továbbképzés követelményeinek, illetve bővíteni, korszerűsíteni kívánják szakmai és módszertani ismereteiket, ma is számos program közül választhatnak, amelyek lebonyolításában a Felnőttképzési Csoport közreműködik.
E területen az innováció folyamatos, minden szemeszterben kínálunk új területeken, frissen akkreditált programokat a pedagógus kollégák számára. Az elmúlt évek alatt több mint 50 pedagógus-továbbképzési programot akkreditáltunk, amelyeken több ezer pedagógus szerzett tanúsítványt.

Pedagógus szakvizsga
Főként a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógusai számára, illetőleg a drámapedagógia és a mentálhigiénia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzéseket indított az intézet 2002 óta. Az NYF KTI-ben több száz pedagógus szerzett szakvizsgát. Ezekre az oklevelet adó képzésekre jelenleg a főiskola Pedagógusképző Karán lehet jelentkezni.

Innovatív vezetőség és működés
Az NyF KTI alapítása óta azon dolgozik, hogy felvállalt feladatát az aktuális társadalmi igényekkel összehangolva, sőt nem ritkán azon túlmutatva valósítsa meg. Mindig a tartalmi és strukturális változásokkal lépést tartó képzési rendszert alakít ki, és valamennyi munkatársával, felkért oktatóival törekszik arra, hogy azt a legjobb tudása szerint töltse meg tartalommal. A cél mindig az, hogy a szakképesítéssel még nem rendelkezők, illetőleg a már beszámítható kompetenciákkal érkezők is rugalmas megoldást találhassanak a piacképes tudás megszerzésére.

2015. január 1-jétől a KTI a Nyíregyházi Főiskola újonnan létrehozott szervezeti egysége, a Hallgatói Szolgáltató Központ részeként, Felnőttképzési Csoport néven, változatlan tevékenységi körben folytatja munkáját. 2016. január 1-től a Nyíregyházi Egyetem iskolarendszeren kívüli képzések koordinálásában közreműködő egysége.

(Késmárki Krisztina)