Képzések felnőttképzési engedéllyel

Idegennyelvi képzések:

Angol nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C001)

Eszperantó nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C008)

Német nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C0005)

Orosz nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C006)

 

OKJ-ben szereplő szakképzések:

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/A001)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/A002)

Tudnivalók az OKJ-s szakképesítésekről
Az Országos Képzési Jegyzék az állam által elismert szakképesítéseket, szakmákat tartalmazza. Első alkalommal 1993-ban adták ki, létrehozásának oka az a törekvés volt, hogy Magyarország a’90-es évek gazdasági változásainak megfelelő, illetve az Európai Unióban szerezhető szakképesítésekkel összhangban lévő szakképzési rendszert működtessen.
Az elmúlt tíz évben az OKJ több változtatáson ment át, a legutolsó, és jelenleg hatályos változatát az Országos Képzési Jegyzékről Magyarország Kormánya 2012-ben hirdette ki a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel. 2014 őszétől már csak az új rendelet alapján szervezhető OKJ tanfolyam.
A korábbi moduláris rendszerrel összehasonlítva az új OKJ egyrészt jelentősen egyszerűsödött abból a szempontból, hogy könnyebb eligazodni a szakképesítések között. Más szempontból viszont számos új kötelező elem jelent meg, amelyek közül elsősorban az OKJ tanfolyamokkal kapcsolatos szigorítások jelentik a legnagyobb változást.

Az új OKJ legfőbb változásai:

Kötelező óraszám
2012-től az OKJ a szakképesítés leírásán túl tartalmazza azt is, hogy minimum hány órát kell a felnőttképzést folytató intézményeknek megtartani. A döntés előnye, hogy kiszűri a nagyobb haszon érdekében rendkívül alacsony óraszámban oktató cégeket a felnőttképzés piacáról, hátránya viszont, hogy a felnőttképzés óraszámai nagyon magasak lettek, megdrágítva ezzel a tanfolyamokat, s jelentősen meghosszabbítva a képzési időt, ami ellentmond a felnőttkori tanulás sajátosságainak.

Kevesebb OKJ szakma lett
Az OKJ az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazza. E rendelkezéssel a kormány olyan, úgynevezett széleskörűen megalapozott szakképesítéseket akar létrehozni, amelyekkel több munkakört is be lehet tölteni. A döntés előnye, hogy a képzések átláthatóbbá váltak, hátránya azonban, hogy több kedvelt szakma ma már nem kap állami elismertséget.

Komplex OKJ vizsgarendszer
Megszűnt a modulrendszerű vizsgáztatás és helyette új, komplex OKJ vizsgát kell tennie a vizsgázni szándékozó résztvevőnek a szakképzés végén. Ez abból a szempontból előnyös, hogy a vizsgakövetelmények leegyszerűsödtek, és a szakmai vizsga időtartama lerövidült. A komplex vizsga hátránya azonban, hogy – ellentétben a modulrendszerű vizsgával – sikertelen vizsgarész estén a teljes szakmai vizsgát meg kell ismételni.

Feladattípusok az OKJ vizsgán
A szakmai vizsgák vizsgarészekből állnak. Az új rendszerben már nincs értelme a hagyományos szakmai elméletről és gyakorlatról beszélni, hisz a kompetencia alapú tervezésnek pont az a lényege, hogy az iskolában, a szakképzés során tanultak komplex, a gyakorlatban hasznosítható tudásként, kompetenciaként jelenjenek meg.
A vizsgarészek vizsgafeladatokból állnak, amelyek jellemzően a következő tevékenységek lehetnek:

  • írásbeli,
  • szóbeli,
  • interaktív, és
  • gyakorlati vizsgatevékenységek.

Bármelyiket is alkalmazzák, a legfontosabb elv, hogy a vizsgán olyan körülményeket kell teremteni, amely az adott munkakörben jellemzően előfordul, illetve amelyben az adott munkakör betöltéséhez szükséges kompetencia megléte mérhető.
Az egyes vizsgarészek akkor eredményesek, ha az eredmény meghaladja az 50%-ot. Az egyes vizsgarészek súlya eltérő lehet, az összteljesítményt a vizsgarészek súlyozott átlaga adja.
Fontos tudni, hogy a komplex vizsgarendszerben csak akkor kaphat valaki OKJ bizonyítványt, ha minden vizsgarésze és vizsgatevékenysége megfelelt! Ha valamelyik vizsgarész sikertelen, akkor az egész vizsgát meg kell ismételni!

Egyszerűsödött a szakképesítés típusok köre
Az Országos Képzési Jegyzékben 2012-től az alábbi szakképesítés típusokat találhatjuk:
Szakképesítés: széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkező, akár több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít.
Részszakképesítés: legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.
Szakképesítés-ráépülés: szakmai előképzettséget, jellemzően korábban megszerzett új OKJ szerinti végzettséget igénylő, magasabb szintű vagy újabb, specializált munkakörök ellátására képesít.
Elágazás: megszűnt.

Egyszerűbb lett az OKJ szakképesítések azonosítószáma
A korábbi 16 számjegy helyett egy 7 jegyű rendszerben kerültek meghatározásra az OKJ szakképesítések számai. Például a Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-ben szereplő szakma száma a következő: 54 140 01
A számsor három csoportból áll, amelyek jelentése a következő:

  • az első két szám jelöli a szakképesítés tanulmányi szintjét (emeltszintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött)
  • a második csoportba a középső három szám tartozik, amely a szakképesítés területét jelöli (általános oktatási ismeretek)
  • a harmadik csoportba az utolsó két szám tartozik, amely a szakmacsoporton belül a konkrét OKJ szakképesítést azonosítja

Kiknek ajánlott a szakmai képzési rendszer?
A HSZK FCS (korábban KTI) elsősorban érettségivel rendelkezőknek, kínál képzéseket, akik nem tudnak, vagy nem akarnak felsőoktatásban továbbtanulni. A 2-4 féléves tanfolyamok ideje alatt eldönthetik, éreznek-e kedvet a továbbtanuláshoz, vagy munkát vállalnak. Jelentkezhetnek munkanélküliek is, vagy akik a munkanélkülivé válást szeretnék megelőzni azzal, hogy új szakmát sajátítanak el. Vannak olyan képzésben résztvevők is, akik meglévő munkájuk során újabb munkakör betöltéséhez szerzik meg a hiányzó szakképesítést, előrelépésük érdekében szereznek magasabb végzettséget. Egyetemi vagy főiskola hallgatók elhelyezkedési esélyeiket növelhetik azáltal, hogy diplomájuk mellé párhuzamosan más szakképesítést is szereznek – ők felsőfokú tanulmányaikkal párhuzamosan is végezhetik az általában hétvégeken tartott szakmai tanfolyamokat. A pedagógusok emelt szintű szakképesítést adó tanfolyamaink elvégzésével a hétévenként kötelező továbbképzés követelményét is teljesíthetik.  Munkatársaink rendszeresen terveznek és hajtanak végre  hazai finanszírozású, illetve EU-s pályázati projekteket, ahol a célcsoport térítésmentesen, képzési támogatás folyósítása mellett szerezhet szakképesítést.

Jelentkezési feltételek
A jelentkezési feltétel szakmai képzéseinkhez általában az érettségi bizonyítvány, illetőleg lehetnek más feltételekhez (alkalmassági vizsgálathoz, szakmai előképzettséghez) kötött képzések is – ezek az adott tanfolyamot ismertető oldalon megtalálhatók.

Képzési költségek
Valamennyi tanfolyam (a hazai, vagy EU finanszírozással megvalósuló képzések kivételével) önköltséges, a részvételi díj fizetésének ütemezése a képzésben résztvevőkkel kötött szerződésben rögzítettek szerint történik. A részvételi díj az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való részvétel díját, illetve a foglalkozásokon szükséges eszközök használatát foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza az utazási, szállás- vagy étkezési költségeket, a jegyzetek, tankönyvek árát, és OKJ-s, illetve hatósági képzések esetében a záróvizsga díját. Ha a HSZK FCS pályázati támogatás nyer egyes képzései megvalósításához, azok térítésmentesen végezhetők.

Konzultációs időpontok
Képzéseinken általában péntek délutánonként, illetve szombati napokon zajlanak a konzultációk. Ettől a programfelelősök, a résztvevőkkel való egyeztetés alapján eltérhetnek, illetve pályázati projektek keretében megvalósuló képzések esetében más munkarend is kialakítható.

Az oktatás minősége
A KTI 2003 óta akkreditált felnőttképzési intézményként működik, s a 2013. szeptembere óta megváltozott jogi szabályozás kereteinek megfelelően, s utódja, a HSZK FCS is, a Nyíregyházi Főiskola egységeként felnőttképzési engedéllyel rendelkezik. A tanfolyamokat programfelelősök – egyetemi oktatók vezetik, akik felelnek a képzés tartalmáért és minőségéért, a szakmai feltételek biztosításáért. Óraadóként, illetve gyakorlatvezetőként elsősorban főiskolai, egyetemi oktatókat kérünk fel, vagy olyan külső szakembereket hívunk meg, akik az adott szakterület elismert szaktekintélyei.

A jelentkezés módja
Szakmai tanfolyamainkra és egyéb képzési programjainkra jelentkezni a honlapunkon található jelentkezési lapokon lehet, az érettségi bizonyítvány (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány) másolatának mellékelésével.