slideshow 1

 

Felvételi eredmények - Indul a pótfelvételi

A jelentkezési és felvételi adatok aránya az előző évivel megegyező a Nyíregyházi Egyetemen. A korábbi évekhez képest előrelépés, a sikeres és jó irányú tervezést támasztja alá, hogy a meghirdetett 4 felsőoktatási szakképzés, 20 alapképzési és 1 mesterképzési szak mindegyikét el tudja indítani az egyetem. A tanárképzési szakok meghirdetésének összetettsége más megközelítési módot igényel: a 85 féle (42 nappali, illetve a 43 levelező) kombináció több mint 60%-ára tudunk hallgatókat beiskolázni, a 16 meghirdetett tanári szak közül 15 területen lesz első éves hallgató.
Az általános eljárás keretében összesen 1088 fő felvételére kerül sor, közülük 922 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait.
Továbbra is jelentékeny hányadot képez a pedagógusképzésre felvettek aránya, mintegy 43%-át teszi ki az összes jelentkezőnek. Ezt követi a gazdasági, műszaki és informatikai képzési területek népszerűsége 14-10-10%-kal.

2018-ban is az óvodapedagógus volt a legnépszerűbb szak, összesen 108 fő nyert felvételt.
Továbbra is népszerű az intézményben a gazdálkodási és menedzsment (81 fő), a programtervező informatikus (77 fő) alapképzési szak. A mérnökképzésben a gépészmérnöki és mezőgazdasági mérnöki szakok teljesítettek kiemelkedően: a gépészmérnöki alapképzési szakra felvettek száma megkétszereződött az előző évhez képest, a mezőgazdasági mérnöki szakra felvettek száma 25%-kal nőtt.
Az osztatlan tanári szakok közül a testnevelő tanár, történelem tanár és állampolgári ismeretek tanára, angol nyelv és kultúra tanára szakok voltak a legkeresettebbek.
A diplomára épülő tanári mesterképzésben 24 felvett hallgatóval mutatkozott be az új, közgazdásztanár szak, ezt követően a matematikatanár, angol nyelv és kultúra tanára, valamint a magyartanár szak mutatkozott a legnépszerűbbnek. - adott tájékoztatást Ferencziné dr. Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese.

"Örömmel értesítjük a gazdálkodási és menedzsment szakra felvett és szak iránt most érdeklődő jelentkezőket, hogy a Nyíregyházi Egyetem, negyedikként az országban bekapcsolódott az MNB Kiválósági Programba, melynek keretében a következő tanévben 20 hallgató részesülhet ösztöndíjban." - mondta el az oktatási rektorhelyettes.

Indul a pótfelvételi eljárás – lehet jelentkezni szakirányú továbbképzésre

A sikeres általános felvételi eljárásnak köszönhetően az idei pótfelvételi eljárás során számos szakot tudunk kínálni az érdeklődőknek. Külön felhívjuk a figyelmet a most először elérhető szociálpedagógia mesterképzési szakra.
Jelentkezni – a korábbi évekhez hasonlóan – kizárólag elektronikus formában lehet a www.felvi.hu honlapon. Határidő: 2018. augusztus 6.

A diplomások számára kínált szakirányú továbbképzésekre már fogadja az intézmény a jelentkezéseket. Tovább bővült a képzési kínálat ezen a területen is. Kiemeljük közülük a legújabbakat: a gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési és az iskolatitkár szakirányú továbbképzési szakokat. Jelentkezési határidő 2018. augusztus 24.

További információk itt a www.nye.hu honlap felvételi aloldalán érhetők el.

 


 

2016, Nyiregyhaza