slideshow 1

 

Szenátusi ülés július 25-én

2017. július 25-én 14.00 órai kezdettel az Egyetem tanácstermében (A/113. sz.) szenátusi ülés lesz.

Napirendi pontok>>>>>>>>>

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Zenei Intézetbe tanársegéd munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Zenei Intézetbe részfoglalkozású adjunktus munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

4. A Zenei Intézetbe részfoglalkozású mesteroktató munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

5. A Zenei Intézetbe mesteroktató munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

6. A Zenei Intézetbe részfoglalkozású művésztanár munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

7. A Zenei Intézetbe részfoglalkozású művésztanár munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

8. A Vizuális Kultúra Intézetbe főiskolai docens munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

9. Előterjesztés nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére.

10. Tájékoztatás a Kollektív szerződés módosításáról.

11. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem egyes intézetei vonatkozásában szervezeti átalakításra, létszámleépítésre vonatkozó javaslat elfogadására.

12. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadására.

13. Előterjesztés a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet ügyrendje hatályon kívül helyezésének elfogadására.

14. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadására.

15. Előterjesztés a „Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől” c. dokumentum hatályon kívül helyezésének elfogadására.

16. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől módosításának elfogadására.

17. Előterjesztés az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendje módosításának elfogadására.

18. Előterjesztés a Közforgalmi repülőgép-vezetői szakirányú továbbképzési szak létesítési kérelmének elfogadására.

19. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2017/2018-as tanévre vonatkozó intézményi tájékoztató elfogadására.

20. Előterjesztés új szakfelelősök elfogadására.

21. Előterjesztés a Szociálpedagógia mesterképzési szak indítási kérelmének elfogadására.

22. Előterjesztés az Adattár alapú vezetői információs rendszer (VIR) működésének szabályzata módosításának elfogadására.

23. Előterjesztés a Hallgatói rendezvények engedélyezésének rendje elfogadására.

24. Előterjesztés az Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzatának elfogadására.

25. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem részesedésével rendelkező társaságok 2016. évi tevékenységéről és a tulajdonosi felügyeletről szóló beszámoló elfogadására.

26. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2017. I.–VI. havi gazdálkodásáról – az Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás szerinti bontásban – elfogadására.

27. Egyebek

 


 

2016, Nyiregyhaza