slideshow 1

 

Vassné dr. Figula Erikát választották rektorjelöltnek

2017. május 30-án, kedden délután tartották a Nyíregyházi Egyetem azon szenátusi ülését melyen döntöttek az intézmény rektorjelöltjének személyéről. Az ülésen a pályázó Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár, aki jelenleg az intézmény Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetének intézetvezetője 13 igen és 2 nem szavazattal kapott bizalmat a testülettől.

 
Mint ismeretes a rektori szék megüresedését követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a Nyíregyházi Egyetem rektori magasabb vezetői beosztásának ellátására. A rektori megbízás ellátására Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár nyújtott be pályázatot. A pályázat megfelelt a pályázatban előírt feltételeknek. A pályázó május 23-án az intézmény Bessenyei Aulájában mutatta be elképzeléseit, illetve válaszolt a jelenlévők kérdésére, ezt követően május 30-án döntött a titkos szavazással Nyíregyházi Egyetem vezető testülete a rektorjelölt személyéről.
 
Vassné dr. Figula Erikát a köztársasági elnök előreláthatóan augusztus elsejétől nevezi ki a Nyíregyházi Egyetem rektorának. A megbízás négyéves időtartamra szól majd.
 
Vassné dr. Figula Erika pályázatában kiemelte, hogy rektori munkájában arra törekszik majd, hogy az intézmény új státuszából eredő feladatrendszerének, küldetésének, a Nyíregyházi Egyetem az alkalmazott tudományegyetemi státuszának megfeleljen, az intézménynek biztos jövője legyen. Arra törekszik, hogy az akadémiai rendszer (oktatás, kutatás, tudomány) szükségszerű fejlesztésében, megújításában, az új tudásszolgáltatási igények (korszerű tudásátadás, tudáshasznosítás, tudásalkalmazás) követelményrendszerének elfogadtatása megtörténhessen. Legfontosabb feladatai között említette az akadémiai egységek optimálisabb szervezeti és tartalmi együttműködését, a csapatmunka erősítését, a nyílt kommunikációt, a folyamatos információáramlás biztosítását, az úgynevezett „tudáscentrum” jelleg erősítését, a hallgatói létszám növelését, a lemorzsolódás csökkentését, a tudományos diákköri munka erősítését, a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló hallgatók szakmai, személyes gondozását, ennek támogatását célzó intézkedések megvalósítását.
 
A rektorjelölt programjában továbbá a szellemi és innovációs szerep erősítése, a társadalmi innováció fejlesztésében való szerepvállalás növelése, az országos és a régión belüli, illetve határon túli felsőoktatási intézményekkel, tudományos műhelyekkel kialakult eddigi együttműködések, partneri kapcsolatok újragondolása, célszerű megerősítése, az oktatói, kutatói minősítettség megerősítése, a tudományos munka ösztönzése, az utánpótlás-nevelés, a szellemi műhely” jelleg erősítése, a publikációs tevékenység növelése; a bizottságokkal, az érdekvédelmi szervezettel, a hallgatói önkormányzattal való folyamatos párbeszéd, információcsere növelése is kiemelt prioritásként szerepelt.

 


 

2016, Nyiregyhaza