Elismerés Nyíregyházán a Tudomány Napján

A Magyar Tudomány Napja alkalmából novemberben folyamatosan tartanak rendezvényeket az országban. A Nyíregyházi Fõiskolán a központi rendezvény november 14-én délelõtt tíz órakor kezdõdik a Bessenyei aulában.

- Annyiban különleges ez az alkalom - tudtuk meg az Edupress Székely Gábortól, a Fõiskola tudományos rektor-helyettesétõl, hogy az intézet tudományos bizottsága egy „Tudományért – Mûvészetért”  érme és oklevél kitüntetést alapított, amelyet a fõiskolán dolgozó legkiválóbb kutatók nyerhetnek el minden évben maximum hárman, ezen kívül egy olyan doktorandus hallgató, aki az elõzõ évben summa cum laude minõsítéssel védte meg az értekezését.
A döntésrõl a tudományos bizottság szavazással hoz határozatot, és a díjazott kap egy „Tudományért – Mûvészetért” feliratos érmét, amit Nagy Lajos, a fõiskola  tanszékvezetõ tanára készített. Ezen kívül a következõ gazdasági évben 100 ezer forintos ösztöndíjat kap a díjazott, amelyet tudományos munkájának fejlesztésre, továbbvitelére fordíthat.

November 14-én 10 órakor kezdõdik a rendezvény és 12 óráig tart. Kerekes Benedek professzor, a fõiskolai tudományos bizottságának elnöke ismerteti a kitüntetés alapításának a célját, elnyerésének a feltételeit és a 2006. évben díjazottak névsorát. Ezt követõen Balogh Árpád, a fõiskola rektora köszönti a kitüntetetteket és átadja a kitüntetéseket. 10 óra 30-tól 12-ig három elõadás hangzik el azoktól, akik ebben az évben elnyerték a kitüntetést.
Cs. Jónás Erzsébet, az MTA doktora, tanszékvezetõ egyetemi tanár A szemiotika és a kommunikációtan jelenléte a mûfordítások stilisztikai elemzésében, Simon László, habilitált fõiskolai tanár Talajszennyezõdés, talajtisztítás növényekkel, majd Márton Sarolta PhD fõiskolai adjunktus Minõség és iskola címmel tart elõadást. Tematikáját tekintve az elõadások több tudományterületet - nyelvtudomány, természettudomány és pedagógia - fognak át.

Délután 14 órától 17 óráig a fõiskolán szekcióülések lesznek kari, intézeti és tanszéki szervezésben. Mindez végsõ soron kiegészíti és teljessé teszi a tudomány napjához tartozó rendezvényeket, amelyek már korábban megkezdõdtek és jelenleg is folynak, mint például a fizikus napok és csatlakozik a megyei-városi tudományos közalapítvány által rendezett elõadás-sorozatokhoz - mondta végezetül Székely Gábor.