II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat

Megnevezés/

Elérhetőség

Frissítés Megőrzés
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Alapító okirat
Szabályzatok
Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Felvételi információk:
https://felvetelizoknek.nye.hu/

Hallgatói Szolgáltató Központ:
https://www.nye.hu/node/1254

Intézményi tájékoztató:
https://www.nye.hu/intezmenyi_tajekoztato

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
Adatvédelmi, adatkezelési és közérdekű adatok megismerési szabályzata:
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Egyetemi folyóiratok, kiadványok:
A Nyíregyházi Egyetem kiadványai

Egyetemi Tükör www.nye.hu

Felvételi Magazin https://www.nye.hu/sites/default/files/u5/Hirek/2023/januar/NYE23_FELVE…

A Nyíregyházi Főiskola Arcképcsarnoka https://www.nye.hu/kiadvanytar/arckepcsarnok/

Acta Academiae Nyiregyhaziensis kiadványai https://www.nye.hu/acta

Egyetemi videótár https://www.nye.hu/videotar

Erasmus+ Complete Guide - Erasmus+ Kurzuskatalógus http://international.nye.hu/erasmus-kurzus-katalogus

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa működésének rendje: https://nye.hu/szabalyzat_szmsz

https://www.nye.hu/szenatus
(Csak Bejelentkezést követően tekinthető meg)

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

https://www.nye.hu/ Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
7.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Pályázható munkakörök, álláshirdetések:
https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
https://www.nye.hu/allasok

HÖT - Hallgatói ösztöndíjak:
http://h5.nye.hu/kategoria/osztondij/

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda:
https://nki.nye.hu/node/84

Folyamatosan  
8.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

https://www.asz.hu/jelentesek A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatvédelmi, adatkezelési és közérdekű adatok megismerési szabályzata:
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…
https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…

Negyedévente

 

Az előző állapot törlendő
10. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk https://www.ksh.hu

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával