I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Megnevezés/

Elérhetőség

Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségi adatok:
Név: Nyíregyházi Egyetem
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
Telefon: +36 42 599-400
Fax: +36 42 402-485
Honlap: www.nye.hu
Online telefonkönyv

Hivatali Kapu elérhetőség:
Hivatal rövid neve: NYHE
Hivatal teljes neve: Nyíregyházi Egyetem
KRID:352257173

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Organogram 2021


https://nye.hu/sites/default/files/u5/DOKUMENTUMOK/szabalyzatok/szabaly…


Egyetemi szervezeti egységek működési rendje:
https://nye.hu/rektori_ugyrendek
https://nye.hu/kancellari_ugyrendek

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az Egyetem és az Intézetek vezetői:
https://www.nye.hu/node/44

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Felügyelt közfeladatot ellátó szerv:
A Nyíregyházi Egyetem szervezeti egységeként működő köznevelési intézmény:
Név: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.
Telefon: +36 42 599-415
E-mail: eötvös@nye.hu
Honlap: www.eotvos.nye.hu
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

2020:
https://www.nye.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztra…

2022:
https://www.nye.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztra…

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Egyetem által alapított lap:
Név: Egyetemi Tükör
Szerkesztőség és kiadó neve: Nyíregyházi Egyetem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Főszerkesztő: Dr. Karádi Zsolt
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Ágazati irányítás
Kulturális és Innovációs Minisztérium
https://kormany.hu/

Fenntartó
Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
https://alapitvany.nye.hu/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával