Rektori Köszöntő

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Az elmúlt időszak viharos változásai felforgatták a hétköznapjainkat, jelentős nyomást gyakorolva az egyetemi polgárok és az intézmény életére. A folyamatosan változó körülmények alapvető feladatunkká teszik az „új normalitáshoz” való alkalmazkodást, a közös cselekvést - nincs helye a csodavárásnak.

A közeljövőben közös feladatunk a szűkösebb infrastrukturális és pénzügyi körülmények között az egyes szervezeti egységek napi üzemmenetének „újraépítése”, az alaptevékenységünk zökkenőmentes működésének megteremtése.

A következő időszak nagy kihívása mind az Egyetem vezetése, mind az egyetem polgárai számára az „újratervezés” az egyéni karrier utak és az intézményi eredményesség közötti összhang megteremtése.

Az elkövetkező évek legnagyobb kihívása mind az intézmény mind a végzettséget szerzett szakemberek számára a rohamosan változó körülményekre való proaktív reagálás, az esetenkénti hátrányos helyzet kompenzálása. Ezért az oktatók és a hallgatók számára is nagy lehetőség az intézmény széleskörű portfóliójában rejlő szinergiák kiaknázása, igazodva a Közfeladat-finanszírozási szerződésben rögzített elvárásokhoz, és a térség munkaerőpiaci igényeihez. Az egyes részterületek önállóságát tiszteletben tartva az egyetemi polgárok közös érdeke az intézmény és a térség növekedési pályára való állítását elősegítő készségek elsajátítása, a hagyományos akadémiai tudásátadás mellett a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot biztosító közgazdasági, ökológiai, műszaki ismeretek megszerzése. Ezen felül a térségben élők életminőségét nagy mértékben emelő kulturális, sport és rekreációs tevékenység hétköznapokba való beágyazása. Az Egyetemről – bármely szakról – kikerülő szakemberek a helyi közösségek véleményformáló értelmiségét alkotják, így az Egyetem „nagyköveteként” hitelesen képviselik az intézmény küldetését és az egyetemi polgárság rangját, jelentősen fokozva az Egyetem vonzerejét. Az egyetemi polgárok összefogásával az intézmény a régió meghatározó Zöld Egyetemévé válhat, saját működésében, képzési portfóliójában és a kibocsájtott szakemberek tudásában érvényre juttatva a fenntartható gazdálkodás eszményét és gyakorlatát.

A Nyíregyházi Egyetem jövőjével kapcsolatban a fentiekben vázolt alapelvek, stratégiai célok szolgálnának iránymutatásul, de a kérdések megválaszolása, a tennivalók részletes kimunkálása az egyetemi polgárok széles körének és a térség meghatározó munkaerőpiaci szereplőinek bevonásával kell, hogy történjen.

Az Intézmény jövőjének építése, a zsákutcák elkerülése csak közösségünk összefogásával valósítható meg, amihez kérem minden egyetemi polgár aktív közreműködését.

Nyíregyháza, 2023. február 1.

 

 

Dr. Szabó György

a Nyíregyházi Egyetem rektora