Nemzetközi tudományos konferencián a Nyíregyházi Egyetem képviseletében

Kilencedik alkalommal hívta életre az Erdélyi Múzeum Egyesület a Babes–Bólyai Tudományegyetem Földrajzi Intézetével karöltve a IX. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron 2022. június 9-én. A tradicionális múlttal rendelkező nemzetközi konferenciát – a koronavírusjárvány 2019-es hatása és következményei miatt – az idei évben ismét jelenléti formában rendezték meg a szervezők. A konferencia színhelyének illusztris helyszín, a Kolozsvár központjában, a Fő tér és a Jókai utca sarkán levő műemléképület, a Rhédey-ház I. emeletén helyet foglaló EME-székház adott helyet. 

A nemzetközi turisztikai konferencia 12 előadója között a Nyíregyházi Egyetemet Prof. Dr. Hanusz Árpád professor emeritus, Dr. Komáromi István a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója és közvetve Dr. Tarpai József a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára képviselte.  

A konferencia programjának előadásai a turizmus és vendéglátás kategóriában, témakörében széles spektrumot öleltek fel a falusi turizmustól kezdődően az aktív és ökoturizmuson keresztül a gasztronómiáig, Kárpátaljának a sajnálatos háborús események befolyásolta idegenforgalmán át az egészségturizmusig, s nemkülönben helyi termékek (Kalotaszeg) és az erdélyi vendéglátás lehetőségeinek a bemutatásáig.  

A Nyíregyházi Egyetemet képviselő Prof. Dr. Hanusz Árpád előadásában a „Felső-Tisza víziturizmusa”, Dr. Komáromi István a „Modern iskola, élménypedagógiai és aktív(öko)turizmus”, míg Dr. Tarpai József a „Kárpátalja turizmusa a háború árnyékában : aktuális helyzet, lehetőségek, jövőkép” címen és tartalommal osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel.  

A Dr. Talpas Jánosnak, a Babes-Bólyai Tudományegyetem Földrajzi kara Magyar Földrajzi Intézete egyetemi adjunktusának koordinálásában eredményes és jól sikerült előadásokkal kísért nemzetközi turisztikai konferenciához mobiltással, kimozdulással összekapcsolt szakmai program is társult. Ennek keretében a konferencia résztvevői betekinthettek a Bonchida (Válaszút) településen található, s Kallós Zoltán (Kallós Zoltán Alapítvány) néprajzkutató Mezőség, Kalotaszeg, Moldva és Gyimes néprajzi emlékeit bemutató, Erdély egyik legszebb népművészeti gyűjteményébe, valamint ellátogattak a felújítás alatt álló boncidai Bánffy–kastélyba is. 

Dr. Komáromi István   

(Fotó: Dr. Komáromi I.) 

 

A nemzetközi konferencia programfüzetének címlapja

 

A konferencia helyszíne Kolozsvár (Fő tér) 

 

Prof. Dr. Hanusz Árpád előadása 

 

Dr. Komáromi István előadása 

 

Dr. Tarpai József előadása 

 

Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményének egy szép része  

 

A boncidai Bánffy – kastély egy részlete