Szenátusi ülés 2023. május 16-án

2023. május 16-án 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.    

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa IHK/44-30/2023. (április 18.) számú határozata 1. pontjának hatályon kívül helyezésére.

3. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Tanácsába új tag megválasztására.

4. Előterjesztés a Minőségirányítási kézikönyv módosításának elfogadására.

5. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) módosításának elfogadására.

6. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem kutatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 2. melléklete) módosításának elfogadására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. sz. melléklete) módosításának elfogadására.

8. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem oktatói teljesítményértékelő rendszerének (OTE 2) folyamatszabályozásának (a Minőségirányítási kézikönyv 5. sz. melléklete) elfogadására.

9. Előterjesztés a Felvételi Szabályzat módosításának elfogadására.

10. Előterjesztés a Szabályzat a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelven hirdetett képzéseire jelentkező külföldi állampolgárok felvételi eljárásáról című dokumentum módosításának elfogadására.

11. Előterjesztés a „Vadászati kultúra” C típusú tantárgy 2023/24. tanév 1. félévétől történő bevezetésének, valamint a „Nők a politikában” C típusú tantárgy kivezetésének elfogadására.

12. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya módosításának jóváhagyására.

13. Előterjesztés a Gazdálkodástudományi Intézet ügyrendje módosításának elfogadására.

14. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Külügyi Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyására.

15. Előterjesztés a Tanárképzési Tanács ügyrendje módosításának jóváhagyására.

16. Előterjesztés a Tudományos Tanács ügyrendje módosításának jóváhagyására.

17. Előterjesztés a Kitüntetések, kitüntető címek, díjak alapításának és adományozásának szabályzata módosításának elfogadására.

18. Előterjesztés a Technológia- és Tudástranszfer Központ ügyrendje módosításának elfogadására.

19. Előterjesztés a Technológia- és Tudástranszfer Központ, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda ügyrendje módosításának elfogadására.

20. Előterjesztés az Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata módosításának elfogadására.

21. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata módosításának elfogadására.

22. Előterjesztés a Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata módosításának elfogadására.

23. Előterjesztés a Leltározási és leltárkészítési szabályzat módosításának elfogadására.

24. Előterjesztés a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat módosításának elfogadása.

25. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Szellemi tulajdon kezelési szabályzata módosításának elfogadására.

26. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2022. évi éves beszámolójának véleményezésére.

27. Egyebek