Óvodapedagógusok és Tanítók Szakmai napja

A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központja és az Óvó- és Tanítóképző Intézete a felsőoktatási intézményben először szervezte meg az Óvodapedagógus és Tanító Szakmai Napot, ami egyúttal hallgatói karriernap is volt. Mint Dr. Márton Sára, tanárképzési főigazgató köszöntőjében elmondta "az óvodapedagógusok, tanítók szakmai napjának célkitűzései között szerepelt, hogy óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók, valamint az őket óvodai, iskolai gyakorlaton fogadó mentorok, gyakorlóiskolai, gyakorló óvodai szakvezetők megismerjék a PactiKid elnevezésű óvodai-iskolai átmenetet megkönnyítő eszközt és eljárást; betekintést nyerjenek az óvodapedagógusok adminisztratív feladatai ellátásának megkönnyítését szolgáló Ovped rendszerbe; továbbá a megye tankerületi központjai által fenntartott iskolákban betöltetlen tanító/tanári álláshelyekről információt kapjanak hallgatóink. A szakmai nap több mint 100 fő részvételével jelentősen hozzájárult a Nyíregyházi Egyetem köznevelési intézményekkel való mentorhálózatának további bővítéséhez, és ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek behatóbban megismerjék pedagógiai-szakmai tevékenységük végzésének terepét jelentő intézményeket: óvodákat és iskolákat."

  

Az eseményen köszöntőt mondott Imre Rubenné dr., az egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének intézetigazgatója, aki a résztvevő szakemberek munkáját méltatta, majd kiemelte, hogy a konferencia legfontosabb szakmai feladata, hogy óvoda-iskola átmenet aktuális kérdéseit vizsgálja. Mint fogalmazott "a gyerekek életében mindig nagy változást jelent az egyik intézményből a másikba való átlépés. Az óvodából az iskolába való átmenet a gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak is kiemelt fontosságú időszak, amely akkor hozza meg a fejlődés és a sikeres teljesítmény örömét a gyermekek számára, ha az életkoruknak megfelelő tevekénységekben vehetnek részt. A folyamat az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik. Ebből következően az átmenet zökkenőmentessége nem egy év pedagógiai munkáján, hanem a család, az óvoda és az iskola segítő, támogató nevelési módszerein, a gyermek egyéni sajátosságai figyelembevételének mértékén múlik."

"Az óvoda a kíváncsiság és tanulási kedv kialakítására épít és megtartására törekszik. Az iskola pedig olyan tevékenységi formákat kíván meg, amelyek a szabálytudaton alapulnak, a kötelező feladatok teljesítését igénylik. Fontos, hogy a kettőt közelítsük egymáshoz. Az iskola az óvodai nevelőmunka közvetlen folytatása legyen. Az óvodai nevelés alkalmassá teheti a gyermeket az iskolai életre, de iskolássá csak iskolai környezetben válhat.  A sikeres beiskolázást megkönnyíti, ha az átmenet folyamatát mind az óvodapedagógusok, mind a tanítók részéről a tudatosság övezi. Nagyon fontos a hatékony kommunikáció a szülők, az óvoda és az általános iskola szereplői között, együttműködésük kulcsfontosságú a gyermek iskolai sikeressége érdekében." - fogalmazott beszédében az intézetigazgató.

 

A résztvevőket köszöntötte Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja is. "A felvilágosodás korában Brunszvik Teréz azt vallotta, hogy „a nevelés teszi az embert, és az ember a hazát”. Egyetemünk hallgatói ennek az elvnek a nagykövetei. Nálunk színvonalas elméleti képzést kapnak, és a gyakorlatban válnak teljes értékű tanítóvá, óvodapedagógussá" – hangsúlyozta a kancellár. 

 

A hallgatói karriernapon a PractiKid oktatásfejlesztő rendszert mutatta be Füzes Györgyi, a PractiWork Zrt. márkamenedzsere, illetve kollégájával ismertette az eszközzel folytatott mérések szakmai tapasztalatait. Dr. Szilágyi Barnabás pszichológus, főiskolai docens az OVPED óvodai adminisztrációs és fejlesztő programra hívta fel a figyelmet, míg Kokkonen Mónika, az INT-Solution Kft. régióvezetője a kreatív karriertervezéshez szolgált ötletekkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemutatott eszközökről az alábbi linkeken találnak több információt:

PractiKid oktatásfejlesztő rendszer / practikid.hu

Ovped.hu óvodai adminisztrációt megkönnyítő, a fejlesztést és szakmai támogatást biztosító, egységes online rendszer / ovped.hu