Erasmus+ képzési mobilitáson az Eötvös Gyakrolóiskola szakemberei

A mobilitással összekapcsolt kitekintés, a szakmai tapasztalatszerzés, a „jó gyakorlatok” közreadása és természetesen artikulálása, a partnerségi együttműködéseket kialakító kapcsolatépítés szándékával és motívumaitól vezérelve – az elmúlt években megszokott módon – kelt útra az Eötvös Gyakorlóiskola jól összeszokott szakmai csoportja az idei tanév első felében is, 2023. október 26-án az ERASMUS+ Képzési mobilitási program keretében Horvátországba, Eszékre (Osijek).

A Jeneiné Novák Erzsébet (gyógypedagógus – logopédus, mesterpedagógus), Jenei Andrea (matematika – kémia szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus, pedagógiai – nevelési igazgatóhelyettes), Molnár Ágnes (ének – zene – matematika szakos középiskolai tanár, vezetőpedagógus), Sarka Lajos (kémia – matematika szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus), Dr. Komáromi István (földrajz – történelem szakos középiskolai tanár, kutatótanár, intézményvezető) alkotta csoport egy kellemes –, igaz nem rövid távú – gépkocsival megtett utazás és az immár „schengeni határ” miatt szabad átkelést biztosító országhatár-átlépés (Udvar) után érkezett Horvátország Dráva – partján fekvő, s negyedi legnagyobb városába, Eszékre (Osijek).

Az ERASMUS+ képzési mobilitás szakmai programjának megvalósításában az Eötvös Gyakorlóiskola és pedagóguscsoportjának partnere a fogadó horvátországi intézmény, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (Krbavska ul., 31000, Osijek, Horvátország), illetve az ebben működő többcélú oktatási intézmény volt.

A nyíregyházi gyakorlóiskolai pedagógusok – Andócsi János igazgató, intézményvezető autentikus és szíves kalauzolásával – megismerhették a magyar nemzetiségű központban működő sokszínű – óvodát, általános- és középiskolát, valamint diákotthont is magába foglaló – oktatási intézményt. Az iskola vezetője vázolta az iskola történetét, bemutatta a jelenét, mindennapjait, illetve az intézményben történt színvonalas fejlesztéseket. Kiemelte, hogy az intézmény részét alkotja egy kiválóan felszerelt kollégium is. Az intézmény első számú vezetője kiemelte azt is, hogy a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ tárgyi feltételeinek és annak folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a nevelés, oktatás minőségének az emelését is. A látogató csoportunk az iskola igen modern és jól felszerelt épületegyüttesének a fizikális megismerése mellett betekintést nyerhetett a központ alaptevékenységébe, a horvátországi magyar diákok óvodai, általános- és középiskolában anyanyelven történő oktatásába és nevelésébe. Külön hangsúlyos kiemelést kapott az, hogy az iskolaközpont – a mindennapi oktatás mellett – különböző kulturális, szakmai és művészeti programot szervez diákjai számára, s az érdeklődő tanulók számos színes és élményt nyújtó szakköri program közül is választhatnak. Sajátos helyzete és szerepe miatt természetesen fontos hangsúlyt kap az iskola pedagógiai tevékenységében, hogy az itt dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok fontosnak tartják a magyar identitás erősítését a mindennapi munkájuk során.

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ megismerésével élményeket és új ismereteket, s nemkülönben az itteni szemlélet- és gondolkodásmódot is megismerően  gazdagabbá vált gyakorlóiskolai szakmai csoport mobilitásának, látogatásának eredményei között kiemelésre érdemes a két intézmény – a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – vezetőinek és pedagógusainak a megismerkedése, a szakmai megbeszélései, s a két intézményben az oktatásban és nevelésben megjelenő „jó gyakorlatok” kölcsönös hasznosíthatóságának és nem utolsósorban az Erasmus+ program keretein belüli partnerintézményi kapcsolatoknak az erősítése is.

Az Erasmus+ program keretében lebonyolított két napos külföldi, horvátországi mobilitás, tartózkodás – a fentiekben kiemelt meghatározó szakmai eredményei mellett – hozzájárult egy másik ország (Horvátország), annak egy sajátos része (Drávaköz vagy Drávaszög / „Horvát Baranya”), valamint meghatározó településközpontja (Eszék / Osijek) földrajzi, történelmi, településföldrajzi, nemzetiségi és kulturális jellemzőinek a megismeréséhez is.

Dr. Komáromi István
igazgató

(Fotó: saját felvételek)

 

1. kép: A nyíregyházi csoport a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ főépülete előtt

 

 

2. kép: A nyíregyházi csoport a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ főépülete előtt

 

 

3. kép: A csoport tagjai a főépület bejárata előtt és az igazgatói irodában

 

 

4. kép: A csoport tagjai a főépület bejárata előtt és az igazgatói irodában

 

 

5. kép: A csoport tagjai a tanári szobában és egy óvodai csoportszobában

 

 

6. kép: A csoport tagjai a tanári szobában és egy óvodai csoportszobában

 

 

7. kép: A csoport egy általános iskolai és egy informatika szaktanteremben

 

 

8. kép: A csoport egy általános iskolai és egy informatika szaktanteremben

 

 

9. kép: A látogatók a tornacsarnokban

 

 

10. kép: A csoport tagjai Eszéken, a vár mellett

 

 

11. kép: Az eszéki vár és a csoport tagjai a vár előtt

 

 

12. kép: Az eszéki vár és a csoport tagjai a vár előtt

 

 

13. kép: A csoport tagjai a Szentháromság téren a Trvda városközpontban

 

 

14. kép: Eszék Gornji Grad (Felsőváros) központjának egy részlete

 

 

15. kép: A Szent Péter és Pál katedrális a Felsővárosban (Gornji Grad)

 

 

16. kép: A Szent Péter és Pál katedrális belső tere

 

 

17. kép: A csoport egy része a Szent Péter és Pál katedrális előtt

 

 

18. kép: A Dráva folyó partja Eszéknél

 

 

19. kép: A Dráva folyó partja Eszéknél