„Reptér”, újra „lobog a szélben a légzsák” az Eötvös Gyakorlóiskolában

Az immár közel négy évtizedes múltra visszatekintő –, de ugyanakkor napjainkban korosztálytól függetlenül ismét az érdeklődés előterébe került –, s különösen a fiatal generációk által is szívesen hallgatott „Reptér” c. szám (Korda György) dallamainak kíséretével indult el az Eötvös Gyakorlóiskola 10. évfolyamos matematika – fizika, az ún. „repülőmérnöki, illetve pilóta” fakultációs csoportjának hat tagja szaktanárukkal együtt az első programjuk, foglalkozásuk keretében felkeresni tervezett nyíregyházi repülőtéri látogatására. (Ez a közép és a felsőoktatást modell értékűen összekapcsoló, s orientáló képzési program két évvel ezelőtt indult el, s az idei, a 2023/2024 – as tanévben immár harmadik alkalommal kezdődött, s indult el ismét.)

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös Gyakorlóiskola olyan lehetőséget biztosít az iskolába jelentkező és az Eötvösben tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetemen diplomát is szerezzen.

A Nyíregyházi Egyetem, mint felsőoktatási intézmény, s mint az alkalmazott tudományok egyeteme és az Eötvös Gyakorlóiskola, mint 12 évfolyamos többcélú köznevelési intézmény, egységes iskola több olyan közös oktatási – képzési programot indított vagy tervez indítani, amelynek célja egy olyan intézményi szervezeti és tartalmi fejlesztés, amely összekapcsolja a köznevelési és felsőoktatási szegmenseket és intézményesíti azt egy „campus” – jellegű lineáris intézményszervezeti, korszerű, keresett, versenyképes tartalmi valamint infrastrukturális fejlesztés és modernizáció keretein belül. A program/programok indításának és megvalósításának motívumai között szerepel az egyetem képzéseinek népszerűsítése és a középiskolás tanulók felvételijének, s a Nyíregyházi Egyetemre történő jelentkezési – továbbtanulási orientációjának a támogatása is.

A felősoktatási és köznevelési intézményi – képzési együttműködés sokszínű és változatos területei közül az egyik, a megvalósítás folyamatában, annak immár a harmadik tanévében indult, illetve folytatódó programja a Nyíregyházi Egyetem népszerű képzési formáinak egyikén, a repülőmérnöki szakon (pilótaképzés) azoknak a tanulóknak az orientáló bevonását jelenti, akik a 10. – 12. évfolyamokon matematika és fizika tantárgyakat tanulva az Eötvös Gyakorlóiskolában fakultációs oktatásban vesznek részt. A középiskolai képzés során az alapórákban a kötelező tananyag feldolgozása folyik, míg a fakultációs órakeret szolgál konkrétan a felvételihez szükséges plusz ismeretek átadására és elsajátítására. (A program koordináló szaktanárai a 10. évfolyam fakultációs csoportjában Jenei Andrea, a 11. évfolyamon Szöllősi Gábor és a 12. évfolyamon Airault-Uri Andrea.)

A 10. évfolyamon e speciális fakultációs oktatásnak a részét képezik az olyan gyakorlatorientált programelemek, az ún. „repülős ráhangoló foglalkozások, órák”, mint például a repülőtéri tapasztalatszerző látogatások vagy éppen a szimulátor – gyakorlatok. A 2021/2022 – es tanévben indult oktatási – képzési program során az érintett diákok ismeret- és tapasztalatszerző, motiváló látogatásokat tettek a Nyíregyházi Repülőtéren, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren és – a programév zárásaként – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint az itt található Budapest Aeropark „Repülőmúzeum” – ban is. A szintén érdekes és érdeklődést felkeltő, s a résztvevőket motiváló –, számukra a repülőtéri látogatásokhoz hasonlóan nagy élményt nyújtó – szimulátorgyakorlatokat részben a Nyíregyházi Egyetemen, részben pedig a Tréner Kft. által szervezett repülőtéri látogatások alkalmával teljesíthették a diákok.

A 11 – 12. évfolyamos fakultációs programban - a matematika és a fizika tantárgyak „célirányos” középiskolai anyagának oktatása mellett – a közös orientációs képzés során megjelennek olyan speciális, s magasabb színtű tartalmak is, mint például a navigációs ismeretek, repülésfizika, repülésmeteorológia, repülésbiztonság vagy éppen a repüléshez és repülésirányításhoz kapcsolódó szakmai angol nyelv elsajátítása is. (Az immár a harmadik tanévébe lépett, s jelenleg a 10., 11. és 12. középiskolás évfolyamcsoportokban zajló orientációs repülőmérnöki, illetve pilótaképző program már e magasabb szintű oktatási-képzési tartalommal működik.)

A 2023/2024 – es tanévben indított ún. „repülőmérnöki, illetve pilóta” fakultációs csoport első programja december 05 – én, kedden zajlott le a Nyíregyházi Repülőtéren. Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjait és tanárait örömmel fogadták a repülőtéren. A diákok elsőként Horvát Péternek a Tréner Repülőgépvezető-oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának a program szerepéről és jelentőségéről, illetve céljait is megfogalmazó érdeklődésfelkeltő tájékoztató gondolatait hallgatták meg. (A Tréner Kft. több mint 30 éve a gyakorlati képzést végző partnere a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki szakának valamint, az üzemeltetője Magyarország egyik jelentős repülőterének, a Nyíregyházi Repülőtérnek.) A repülőtéri látogatás további programja magának a repülőtérnek és természetesen az itt található, fel-és leszálló légi járműveknek a megtekintésével és a megismerésével folytatódott. Ennek során – a repülőtér és a gépek megtekintése közben – a diákokat egy, korábban a Nyíregyházi Egyetemen végzett fiatal pilóta/oktató kalauzolta és tájékoztatta.

A 10. évfolyamon – immár a harmadik tanévben – a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Gyakorlóiskola gondozásában induló speciális repülőmérnöki, illetve pilótaképző fakultációs programon résztvevők – Karakó Bence, Nagy Dániel, Oroszvári Bence, Simon Lóránt 10/A, Hete Ábel, Szabó Zsombor 10/C és Airault-Uri Andrea tanárnő - élményekkel gazdagodva zárták a látogatásukat.

(A program támogató és koordináló megvalósításáért köszönetünket fejezzük ki Horváth Péternek, a Tréner Kft. ügyvezető igazgatójának, valamint Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettesnek.)

Dr. Komáromi István
igazgató

 

1. fotó: A Nyíregyházi Repülőtér

 

 

2. fotó: Az Eötvös Gyakorlóiskola 10. évfolyamos repülőmérnöki fakultációs csoportjának diákjai és Airault-Uri Andrea tanárnő a Nyíregyházi Repülőtér központi épülete előtt

 

 

3. fotó: A Tréner Kft oktatási központja

 

 

4. fotó: A fakultációs csoport egyik tagja az oktatási központban levő szimulátor pilótafülkéjében

 

 

5. fotó: A szimulátor pilótafülkéjében „felszállás előtt”

 

 

6. fotó: Repülőgép a repülőtér egyik hangárjában

 

 

7. fotó: A fakultációs csoport egyik tagja a repülőgép pilófülkéjében

 

 

8. fotó: A fakultációs csoport tagja a repülőgépvezetésről hallgatja a tájékoztatást

 

 

9. fotó: A fakultációs csoport egy másik tagja a pilótafülben

 

(Fotó: Tréner Kft., Airault-Uri A. és Dr. Komáromi I.)