In memoriam dr. Nyilas Károly

 
 
Dr. Nyilas Károly életútja (1946-2024)
 
Dr. Nyilas Károly 1946 július 15-én Nagydoboson született. Általános iskolai tanulmányait a szülőfalujában végezte, majd a középiskola befejezése után 1965-ben a Nyíregyházi Főiskolára jelentkezett biológia-mezőgazdasági ismeretek szakra. 1969-ben szerzett általános iskolai tanári oklevelet és került a Nyírmadai Általános Iskolába tanárnak.  1970-ben az akkor 4 éves képzésre váltó Nyíregyházi Főiskola Állattan tanszékére pályázott munkatársnak, és itt kezdte meg felsőoktatási pályáját és dolgozott 2012-ig.
 
1973-ban tanársegédi kinevezést kapott, és tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben folytatta, ahol középiskolai biológia szakos tanári képesítést szerzett. 1976-ban kinevezték adjunktusnak, majd 1979-ben megvédte egyetemi doktori címét.
 
Oktatási tevékenysége az emberanatómia-élettan és humán biológia,  kutatási területe a Felső-Tisza vidék népességének populációgenetikai vizsgálata volt.
Az Észak tiszántúli-vidék népességének populációgenetikai kutatása a magyar honfoglaláskori és Árpád kori népességének rekonstrukcióját segítette a csontvázleletek alapján.  Kutatási eredményeinek  publikációi  hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős  eredménynek számítanak.
 
Az oktatás és kutatás mellett számos főiskolai és közéleti tevekénységet végzett. Több szervezetnek volt a tagja és vezetője.  Éven keresztül ellátta a Bessenyei György Tanárképző Főiskola személyügyi vezetői feladatait.  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat biológia szakosztályának titkára és később elnöke volt.  A főiskola tűzvédelmi és munkavédelmi vezetői pozícióját nyugdíjazásáig megtartotta.  Mind az oktató, mind a kutatómunkát,  valamint a közéleti szereplését is nagy odaadással és alapossággal végezte.  Munkája elismeréseként több kitüntetésben is  részesült.
 
Megkapta a Nagydobosért Emlékérmet, a Kiváló MHSZ munkáért oklevelet,  a Főiskola Kiváló Oktatója elismerést, a Hortobágyi Tibor és a Bessenyei ezüst Emlékérmet.
2009-ben vonult nyugdíjba, de mint óraadó 2012-ig dolgozott a főiskolán. Nyugdíjas éveit a családnak, főleg az unokáknak szentelte és kiváló nagypapa volt, akinek a kertjében számos egzotikus növény szépen fejlődött és kellemes kikapcsolódást jelentett számára ezek nevelése gondozása is.   
2024. január 31-én helyezték örök nyugalomra a nyíregyházi temetőben.