Erasmus+ képzési mobilitáson Szlovéniában a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviseletében

A mobilitással összekapcsolt kitekintés, a szakmai tapasztalatszerzés, a „jó gyakorlatok” közreadása és természetesen artikulálása, a partnerségi együttműködéseket kialakító kapcsolatépítés szándékával és motívumaitól vezérelve – az elmúlt években megszokott módon – kelt útra az Eötvös Gyakorlóiskola jól összeszokott szakmai csoportja az idei tanév második félévében is, 2024. május 07 – én az ERASMUS+ Képzési mobilitási program keretében Szlovéniába, Lendvára (Lendava).

A Jeneiné Novák Erzsébet (gyógypedagógus – logopédus, mesterpedagógus), Jenei Andrea (matematika – kémia szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus, pedagógiai – nevelési igazgatóhelyettes), Molnár Ágnes (ének – zene – matematika szakos középiskolai tanár, vezetőpedagógus), Sarka Lajos (kémia – matematika szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus), Dr. Komáromi István (földrajz – történelem szakos középiskolai tanár, kutatótanár, intézményvezető) alkotta csoport egy kellemes –, igaz nem rövid távú – gépkocsival megtett utazás és a „schengeni határ” miatt szabad átkelést biztosító országhatár-átlépés (Rédics) után érkezett Szlovéniába, a Lendava – folyó partján fekvő városba, a szlovéniai magyarság központjaként is ismert Lendvára (Lendava). (Az öt fős gyakorlóiskolai csoport három tagja a Nyíregyházi Egyetem „Pályázat felsőoktatási munkatársak programországok közötti képzési célú mobilitására” kategóriában benyújtott és eredményes pályázata keretében, támogatásával vett részt a programon, míg két fő önerős megoldással tartott a csoporttal.)

Az ERASMUS+ képzési mobilitás szakmai programjának megvalósításában az Eötvös Gyakorlóiskola és pedagóguscsoportjának partnere a fogadó szlovéniai intézmény, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola / Dvojezična osnovna šola I Lendava (Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava, Szlovénia) volt.

A nyíregyházi gyakorlóiskolai pedagógusokVida Törnár Judit igazgatónő, intézményvezető autentikus és szíves kalauzolásával – megismerhették a kéttannyelvű sokszínű oktatási intézményt. Az iskola vezetője vázolta az iskola történetét, bemutatta a jelenét, mindennapjait, illetve az intézményben történt színvonalas fejlesztéseket. Az intézmény első számú vezetője kiemelte azt is, hogy az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tárgyi-infrastrukturális feltételeinek folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a nevelés, oktatás minőségének az emelését is. A látogató csoportunk az iskola igen modern és jól felszerelt épületegyüttesének a fizikális megismerése mellett betekintést nyerhetett az iskola alaptevékenységébe, a szlovéniai magyar diákok általános iskolában anyanyelven történő oktatásába és nevelésébe. (Az iskola 1 – 3. évfolyamán osztályonként két pedagógus, egy magyar és egy szlovén nyelven is beszélő tanár végzi oktató – nevelő munkáját. Az egy osztályban magyar nyelven tanuló diákokkal magyarul, míg a szlovén anyanyelvű diákokkal szlovénul folyik az oktatás. A 9. évfolyamos kéttannyelvű általános iskolában az 5. évfolyamtól a diákok a német és az angol nyelvet is tanulják, így négy nyelven szereznek az iskola elvégzését követően idegennyelvtudást. Egy – egy osztályban 21 fős létszámtól már csoportbontásban folyik csak az oktatás.)  Külön hangsúlyos kiemelést kapott az, hogy az iskola – a mindennapi oktatás mellett – különböző kulturális, szakmai és művészeti programot szervez diákjai számára, s az érdeklődő tanulók számos színes és élményt nyújtó szakköri program közül is választhatnak. Sajátos helyzete és szerepe miatt természetesen fontos hangsúlyt kap az iskola pedagógiai tevékenységében, hogy az itt dolgozó, tanítók, tanárok fontosnak tartják a magyar identitás erősítését a mindennapi munkájuk során.

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola  megismerésével élményeket és új ismereteket, s nemkülönben az itteni szemlélet- és gondolkodásmódot is megismerően  gazdagabbá vált gyakorlóiskolai szakmai csoport mobilitásának,  látogatásának eredményei között kiemelésre érdemes a két intézmény – az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőinek és pedagógusainak a megismerkedése, a szakmai megbeszélései, s a két intézményben az oktatásban és nevelésben megjelenő „jó gyakorlatok” kölcsönös hasznosíthatóságának és nem utolsósorban az Erasmus+ program keretein belüli partnerintézményi kapcsolatoknak az erősítése is.

Az Erasmus+ program keretében lebonyolított külföldi, szlovéniai mobilitás, tartózkodás – a fentiekben kiemelt meghatározó szakmai eredményei mellett – hozzájárult egy másik ország (Szlovénia), annak egy sajátos és legészakibb történelmi része (Muravidék / „Murántúl” (Prekmurje), valamint egyik meghatározó településközpontja és környékének (Lendva / Lendava) földrajzi, történelmi, településföldrajzi, nemzetiségi és kulturális jellemzőinek a megismeréséhez is.

Dr. Komáromi István
igazgató

(Fotó: saját felvételek)

 

1. kép: Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola főépülete

 

 

2. kép: Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola főbejárata

 

 

3. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola delegációja az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola épülete előtt

 

 

4. kép: Vida Törnár Judit igazgatónő tájékoztatója csoportunk számára

 

 

5. kép: Iskolatörténeti és bemutató kiállítás az iskola egyik folyosóján

 

 

6. kép: Diákok tájékoztató fala az iskolában

 

 

7. kép: Egy modern felszerelésű tanterembelső az iskolában

 

 

8. kép: Az iskola nevelőtestületi szobája, közösségi terme

 

 

9. kép: Az iskola tornacsarnoka

 

 

10. kép: Az iskolai étkező

 

 

11. kép: Egy modern bútorzattal berendezett tanterem

 

 

12. kép: Elegáns és praktikus pihenősarok az iskolaépületben

 

 

13. kép: Az iskolai könyvtár egy része

 

 

14. kép: A könyvtár egy másik része

 

 

15. kép: Diákok szekrénysora az iskola folyosóján

 

 

16. kép: Az iskola udvara játékformákkal felfestve

 

 

17. kép: Az iskola „játszóterének” egy másik része

 

 

18. kép: A lendvai vár (múzeumi fotó)

 

 

19. kép: Zala György lendvai születésű szobrász alkotásai

 

 

20. kép: Szoborkiállítás a vár tetőtéri kiállítóhelyiségében

 

 

21. kép: Csoportunk településtörténeti videóanyagot tekint meg

 

 

22. kép: A Makovecz Imre építész tervei alapján készült Lendvai Színház- és Hangversenyterem

 

 

23. kép: A Szentháromság – kápolna, benne Hadik Mihály mumifikálódott tetemét tartalmazó üvegkoporsóval

 

 

24. kép: A Vinárium – torony a Lendva – hegyen

 

 

25. kép: A Vinárium – toronyból 4 országra láthatunk „el”