Ösztöndíj kiegészítés GTFK-soknak

A Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara a Demján Sándor Alapítvánnyal együttmûködve pályázatot hirdet kiegészítõ ösztöndíj elnyerésére.

 A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévõ nappali tagozatos fõiskolai hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes pályázók kiegészítõ ösztöndíjat kapnak két féléven át, melynek összege havonta 20.000 forint.

Pályázhatnak a Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának elsõ, másod- és harmadéves nappali tagozatos hallgatói. A lehetõséggel pályázati formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges igazolások benyújtásával lehet élni.

A pályázatokat 3 kinyomtatott példányban a Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának Kari Titkárságára kell eljuttatni 2006. december 05.

Bõvebb információ

Letölthetõ jelentkezési lap