Rektori elismeréseket adtak át

2021. június 29-én a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei Aulájában tartották a 2019/2020-as és a 2020/21-es tanévekben kiosztott egyetemi és rektori elismerő oklevelek átadásának, valamint az XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián közreműködő oktatók és hallgatók, egyetemi munkatársak elismerésének ünnepségét.  
 

Az eseményt a Zenei Intézet ünnepi műsora színesítette, A virágok vetélkedése című lírai éneket Juhász Erika adta elő; Intermezzo (Mascagni Cavalleria rusticana című operájából) Sinka Krisztina operaénekes előadásában, zongorán közreműködött Mike Ádám.

Vassné prof. dr. Figula Erika, az egyetem rektora mondott köszöntő beszédet. „A Nyíregyházi Egyetem feladata, hogy a régió tudásközpontjaként segítse, erősítse az itt dolgozók, kutatók, oktatók céljait, azért, hogy hallgatóink mind innovatívabb szellemi közegben tanulhassanak, meghaphassák mindazt, amit ma, Magyarországon, Európában, Nyíregyházán szakmai fejlődésükhöz megadható, cél az, hogy tudásukat mindjobban gyarapítani tudják, a munka világának bármely szegmenségre sodorja őket a sors, elismert, megbecsült, céljaikat elérni tudó szakemberekké váljanak” – emelte ki a rektor, hozzátette – „A Nyíregyházi Egyetem által idén megrendezett két Országos Tudományos Diákköri Konferencia sikere is azt bizonyítja, hogy az itt dolgozó szakemberek, oktatók, hallgatók képesek egy csapatként, akár a tudomány szolgálatában, a tehetségek gondozásában együtt gondolkodni és eredményesnek lenni. Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt elmaradtak az egyetemi programok, távolléti oktatást valósítottunk meg, újraterveztük az életünket, ünnepségek maradtak el. De a Szentátus által megítélt egyetemi elismerések, díjak átadása nem marad el, hiszen a mai napon, illetve az oklevélátadó ünnepségen átadásra kerülnek.” „Fontos hogy lássuk egymást, egy térben legyünk, lássuk egymás sikereit, céljait, itt ebben a teremben körbe nézve lássuk, hogy mennyi tehetséges, szakmailag elhivatott szakember és hallgató dolgozott az intézmény sikerén. Így tudunk egymás sikereiből erőt meríteni, motiválódni. Így erősödik a Nyíregyházi Egyetem közössége most a járvány miatti nehezebb években, hónapokban” – hangzott el az ünnepségen.

 

A beszédet követően a 2019/2020-as tanévben, a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa által megszavazott, a járványhelyzet miatt át nem adott elismerések átadására került sor. Mestertanári címet vehetett át Havasi Tamás, a Vizuális Kultúra Intézet oktatója, Dr. habil. Molnár Mónika, a Környezettudományi Intézet oktatója és Krajnyik Károly, a Műszaki és Agrártudományi Intézet oktatója. Akadémiai Dolgozói Minőség díj, Az év leginnovatívabb oktatója, kutatója elismerést kapott Irinyiné dr. Oláh Katalin, a Műszaki és Agrártudományi Intézet adjunktusa. Közalkalmazotti Minőségi díj, Az év leginnovatívabb dolgozója elismerést vehetett át: Bartáné Tutkó Tímea, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, igazgatási ügyintézője; Dr. Kovács Orsolya, az Igazgatási és Humánpolitikai Központ, jogásza és Tóth Miklósné, a Műszaki és Agrártudományi Intézet, igazgatási ügyintézője.

 

A 2021-ben a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa által megszavazott intézményi elismerések átadására is sor került. Mesteroktató elismerő címet kapott Rajna Beatrix, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, óraadója. Mestertanári címet vehetett át Kósa Péter, a Műszaki és Agrártudományi Intézet, műszaki oktatója és Vas László, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, főiskolai docense. Akadémiai Dolgozói Minőség díj, Az év leginnovatívabb oktatója, kutatója elismerést kapott Dr. Vajda Ildikó, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, főiskolai tanára. Közalkalmazotti Minőségi díj, Az év leginnovatívabb dolgozója elismerést vehetett át: Ecsedi-Erős Ágnes, a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, ügyvivő szakértője és Pappné Fórizs Ágnes, a Rektori Titkárság, rektori referense. Hallgatói tehetség díjat vehet át, az év leginnovatívabb hallgatója elismerést kapott Nyisztor Petra, testnevelő tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgató.

Ezt követően a egyetemi Tudományos Diákköri Tanács eredményeihez kapcsolódó, illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményekhez kapcsolódó oklevelek átadására került sor, melyet Dobróné dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke és Vassné prof. dr. Figula Erika, az egyetem rektora adott át.  

 

Az eseményen készült fotókat az alábbi linken tekinthetik meg.

http://www.nyf.hu/cpg/thumbnails.php?album=281

Minden kitüntetett, rektori elismerésben részesült kollégáknak, hallgatónak ezúton is gratulálunk!