Konferenciameghívó - „Repetitio est…”

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéke interdiszciplináris konferenciát szervez az alábbi címmel:  
„Repetitio est…” - Az ismétlés szerepe a kultúrában és a tudományokban. A konferencia időpontja: 2022. április 26. kedd, 10.00–14.30. Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, D4 és D6 körelőadók.
A szervezők az szakmai programra ezúton is invitálják az érdeklődőket.
A konferencia programja: 
10.00–10.15 Megnyitó (D épület 4. körelőadó) 
I. szekció: Levezető elnök: Lukács Béla  
Helyszín: D épület 4. körelőadó  
10.15–10.35  
Dr. Ajtay-Horváth Magda: Antik mítosz mint 21. századi sikerregény (Madeline Miller: Kirké) 
10.35–10.45: Kérdések, hozzászólások  
10.45–11.05  
Dr. Almássy Zsuzsanna és Szatmáry Ágnes: Adaptív és patológiás ismétlések értelmezése pszichológiai szempontból 
11.05–11.15: Kérdések, hozzászólások  
11.15–11.35 
Balla Evelina: A gyermekkori pszichológiai trauma és a műalkotás: Hrihir Tyutyunnik prózája 
11.35–11.45: Kérdések, hozzászólások 
11.45–12.05 
Dr. Buhály Attila: Miért kell az urartui királynak mindig mindent kétszer elmondania? 
12.05–12.15: Kérdések, hozzászólások  
12.15–12.30: Szünet  
12.30–12.50 
Dr. Cs. Jónás Erzsébet: A létezéstudat mélységi distanciái egy Ratkó-motívum ismétlődéseiben 
12.50–13.00: Kérdések, hozzászólások  
13.00-13.20 
Jankáné Dr. Puskás Bernadett: Ikonfestészet: másolat, replika? 
13.20–3.30: Kérdések, hozzászólások  
13.30–13.50 
Dr. Karádi Zsolt: Az ismétlés formái Áprily Lajos költészetében 
13.50–14.00: Kérdések, hozzászólások   
14.00–14.20 
Lukács Béla: Ismétlés: Áldás vagy átok? A nagyfokú ismétlés két nyelvtanítási módszer tükrében  
14.20–14.30: Kérdések, hozzászólások  
Zárszó  
II. szekció, levezető elnök: Dr. Tukacs Tamás 
Helyszín: D épület 6. körelőadó   
10.15–10.35  
Somfalvi Zita: Az ismétlés oktatásmódszertani szerepe az idegennyelv-tanítás tükrében 
10.35–10.45: Kérdések, hozzászólások  
10.45–11.05  
Dr. Stefuca Viktória: Az interaktivitás, az ismétlés szerepe az idegennyelv-oktatásban 
11.05–11.15: Kérdések, hozzászólások  
11.15–11.35 
Dr. Szepessy Béla: Egyedi, sorozat, klón. A sokszorosítás kérdései a kortárs grafikában 
11.35–11.45: Kérdések, hozzászólások 
11.45–12.05 
Dr. Szoboszlay György: Az újjászületés rítusai a népi gyógyító eljárásokban 
12.05–12.15: Kérdések, hozzászólások  
12.151–2.30: Szünet  
12.30–12.50 
Dr. Tóth Lívia: A tudatalatti motívumok 
12.50–13.00: Kérdések, hozzászólások  
13.00–13.20 
Tóthné dr. Szűcs Éva: Mesei elemek tanításának módszertani kérdései 1–4. osztályban, különös tekintettel az ismétlésre 
13.20–13.30: Kérdések, hozzászólások  
13.30–13.50 
Dr. Tukacs Tamás: Nosztalgia és ismétlés: Orwell Légszomj c. regénye    
13.50–14.00: Kérdések, hozzászólások  
14.00–14.20 
Dr. Vincze Tamás: Amikor az élet ismétli meg az irodalmat: A tanítónő című Bródy-darab alapproblémájának ismétlődő előfordulásai a magyar oktatásügy valóságában 
14.20–14.30: Kérdések, hozzászólások  
Zárszó