Spanyolul jelenik meg a Nyíregyházi Fõiskola tanárának könyve

A spanyol olvasók hamarosan kezükben tarthatják a Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti karának fõigazgatója, Jánosi Zoltán „S a gyászos szél örökké reszket az olajfák közt” címû könyvét. A mû Federico García Lorca, spanyol nemzeti költõ életének és mûvének magyarországi fogadtatását írja le. Ahogy Jánosi Zoltán írja, kevés olyan külföldi szerzõ van a magyar irodalomban, akit olyan gyorsan és akkora szeretettel ölelt magához a magyar olvasó, mint García Lorcát. Az elemzés létezésérõl értesülve a spanyol kollégák azonnal nagy érdeklõdést mutattak a könyv spanyol kiadása iránt, és az Almeríai Egyetem vállalta is ezt. Az elsõ kefelevonatot a napokban kapja kézbe a mû spanyol lektora. Ezután kerül sor a könyv bemutatójára, melyet Granadában, Lorca életének fontos helyszínén rendeznek majd.

Francisco García Marcos, a spanyol lektor a következõket írja a mûrõl:
„ Jánosi szemünk elé tár egy olyan valóságot, amit eddig nem ismertünk, és ami egy hispanista számára kivételes értékkel bír és kell, hogy bírjon. Semmit nem tudtunk, vagy csak nagyon keveset García Lorca fogadtatásáról Közép-Kelet-Európában; és még kevesebbet nagy befolyásáról ezen országok értelmiségieire, túl a többé-kevésbé formális vagy akadémiai megérzéseken, hiedelmeken vagy kijelentéseken.” „Azt akarom mondani, hogy az olvasó, azon kívül, hogy a XX. századi irodalomtörténet egy fontos szakaszát ismerheti meg részletekbe menõen, meg kívánja ismerni, meg kell ismernie többet a magyar költészetrõl, irodalmi kritikájáról, kultúrájáról, történelmérõl és magáról Jánosiról, aki éles gondolkodású, tudományos prózája pedig hibátlan és briliáns. Most határozottan a spanyol kultúrán van a sor, hogy magáévá tegye a Késõi sírfelirat megremegtetõ verssorait, melyeket Csoóri Sándor ajánl a granadai költõnek, hogy megismerje András László, Benyhe János, Tolnai Gábor, Somlyó György és késõbb Takács Zsuzsa intellektuális perspektíváit, és természetesen, hogy elmélyedjen Nagy László rendkívül gazdag intellektusának minden részletében. Elérkezett tehát a pillanat, hogy Spanyolországban beinduljon végre a magyar mûvek fordítása, ennek a nyelvnek és kultúrának szisztematikus és állandó tanítása, és Magyarországnak egy élõbb és közvetlenebb érzékelése.”

(LG)