Szenátusi ülés 2022. szeptember 20-án

     

       

2022. szeptember 20-án 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.     

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Hallgatói Szolgáltató Központ központvezető vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

3. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem állandó bizottságaiba új hallgatói tagok megválasztására.

4. Előterjesztés új szakfelelősök elfogadására.

5. Előterjesztés „A rektorjelölt megválasztásának eljárási rendje” című dokumentum elfogadására.

6. Előterjesztés a Szabályzat az „MNB kiválósági ösztöndíj” program elbírálási rendjéről és feltételeiről a 2022/2023. tanévre gazdálkodási és menedzsment alapképzésben című dokumentum elfogadására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2022/2023-as tanévre vonatkozó Intézményi Tájékoztató módosításának elfogadására.

8. Előterjesztés a Környezettudomány mesterképzési szak angol nyelvű indítása regisztrálási kérelmének elfogadására.

9. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya módosításának jóváhagyására.

10. Előterjesztés „A Szenátus részleges választásának eljárási rendje a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat, kutatókat képviselő egyetemi docens, főiskolai docens munkakörben foglalkoztatott szenátusi tagra és póttagokra vonatkozóan” című dokumentum elfogadására.

11. Egyebek