Szenátusi ülés 2022. november 22-én

   

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettes magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Technológiai- és Tudástranszfer Központ központvezető vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

4. Az Alkalmazott Humántudományok Intézetébe adjunktus munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

5. A Műszaki és Agrártudományi Intézetbe tanársegéd munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

6. Előterjesztés a Kollégiumi Bizottságba új tag megválasztására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem állandó bizottságaiba új hallgatói tagok megválasztására.

8. Előterjesztés a Közalkalmazotti szabályzat hatályon kívül helyezésének tudomásulvételére.

9. Előterjesztés a Kollégiumi Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyására.

10. Előterjesztés a Műszaki és Agrártudományi Intézet ügyrendje módosításának elfogadására.

11. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2022/2023. tanévre szóló minőségfejlesztési tervének elfogadására.

12. Előterjesztés nemzetközi ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó pályázatok 2022. évi eredményeiről szóló tájékoztatás tudomásulvételére.

13. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2023. évi belső ellenőrzési tervének tudomásulvételére.

14. Egyebek