Szépszámú érdeklõdõ a Nyíregyházi Fõiskolán

A december 4-én tartott elsõ nyílt napon közel 2000 felvételizni szándékozó hallgató volt jelen a Bessenyei aulában tartott tájékoztatón. A hallgatójelöltek megismerkedhettek a Nyíregyházi Fõiskolán induló alapszakokkal, felvilágosítást kaphattak a beiskolázás rendszerérõl, s hasznos információkkal gazdagodhattak a fõiskolai életrõl.

Az általános tájékoztató után a karokra - Bölcsészettudományi és Mûvészeti, Gazdasági és Társadalomtudományi, Mûszaki és Mezõgazdasági, Természettudományi és Pedagógusképzõ Fakultásra - invitálták a kíváncsiskodókat, ahol sok hasznos információhoz jutottak az õket leginkább érdeklõ, a felvételi eljárást érintõ kérdésekrõl. Megtudtuk, hogy a 2007-es beiskolázás során pedig legalább 4000 hallgató nyerhet felvételt az 56 alapszak valamelyikére.

Az érdeklõdõknek ezen kívül a középiskolákban kihelyezett nyíltnapot is tartanak, illetve január 16-án is megrendezésre kerül a maihoz hasonló tájékoztató.

- biró -