Vonzóvá teszik a tanári pályát

hollosi

Átalakul a tanárképzés a következő tanévtől a Nyíregyházi Egyetemen. „Ahhoz, hogy a térség szellemi központjának számító, stabil egyetemet működtessünk, versenyképes fizetésekre van szükség” – mondta Vassné prof. dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora. Az augusztustól alapítványi formában működő intézményben a modellváltásnak köszönhetően eddig soha nem látott mértékű finanszírozásra van lehetőség. A vagyona is bővült az egyetemnek: valamennyi, az eddig a kezelésében lévő ingatlan a tulajdonába került.

– A modellváltásnak köszönhetően elindultunk a fejlődés útján. Az a cél, hogy egy ismert, elismert, nemzetközi szinten is jegyzett egyetemmé váljunk – fogalmazott dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna tanárképzési főigazgató. – A tanárszakos hallgatók ösztöndíj-rendszere azzal bővül a 2022/23-as tanévtől, hogy minden első évfolyamra beiratkozott hallgató (a levelezősök is) 10 hónapon át havi 50 ezer forintos ösztöndíjban részesül, illetve ők is megkapják az egyetem ajándékaként a minden elsősre vonatkozó laptopot. Bízunk benne, hogy az egyetem vonzáskörzetében élő jó képességű, a tanári pálya iránt érdeklődő tanulóknak ez a kezdeményezés pozitív motiváló erővel bír. Azt gondoljuk, hogy a régióban sok továbbtanulni vágyó fiatal számára vonzó lehet az, amit a Nyíregyházi Egyetem kínál a leendő hallgatóinak: jól képzett oktatók, színvonalas előadások, szemináriumok, több mint 70 szakpár a tanárképzés területén, egységes, gyakorlatorientált képzés, kiegészítő ösztöndíj, laptop, kollégiumi férőhely biztosítása, szakkollégiumi felvétel lehetősége, tehetséggondozás, hallgatók patronálása oktatókkal, lemorzsolódás csökkentése felzárkóztató programokkal, mozgalmas hallgatói élet.

A tanári pálya jelenleg nem tartozik a legvonzóbb foglalkozások közé a továbbtanuló fiatalok körében.
– Hosszútávon kiváló befektetés lehet, hiszen napjainkban egyre nagyobb a kereslet a szakmailag jól felkészült pedagógusok iránt. A Nyíregyházi Egyetemen garantáljuk, hogy az itt végzett hallgatók magas színvonalú képzésben részesülnek. Az elméleti tudásukat széles módszertani repertoár is kiegészíti, így könnyen el tudnak majd helyezkedni a diploma birtokában. Az új egységes tanárképzés tovább növeli az esélyt az azonnali elhelyezkedésre, hiszen azok, akik 2022 szeptemberében kezdik meg tanulmányaikat, olyan diplomát kapnak öt év után, amely már nemcsak az általános iskolákba, de a középfokú intézményekbe is feljogosítja őket a tanításra – ettől egységes a képzés.
Az új tanévtől jelentősen átalakul a tanárképzés: egységesen 5 éves és gyakorlatorientált lesz.
– A +1 éves levelező rendszerű mesterképzés azoknak indul, akik már szereztek „pedagógus 1” minősítést, és szeretnének emelt szinten is érettségiztetni. A képzés első félévétől lesz pályaismereti, pályaszocializációs gyakorlat az általános és középiskolában is. A negyedik félévtől követi a szaktárgyi tanítási gyakorlat egészen a kilencedik félévig, illetve a képzést záró összefüggő egyéni gyakorlat, melynek ideje alatt a hallgatók úgynevezett megélhetési támogatásban is részesülnek. Az egyetemen kiemelt figyelmet kap többek között a LEGO módszertani képzése, ami beépül a pedagógusképzésbe. Ez az új módszertan alapvető készségfejlesztéssel támogatja a szaktárgyi tudást.
Országszerte hét intézményben indul a Z-szak 2022 szeptemberében, köztük a Nyíregyházi Egyetemen is.
– A Z–szak (természettudomány-környezettan) az egyetlen önálló osztatlan természettudományos szak. A szakot elvégzők a megszerzett tudásuk és készségeik révén, a munkaerőpiacon rendkívül versenyképesek lesznek – jelentette ki dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna. – A közoktatásban ezzel a diplomával az 5-8. osztályokban lehet tanítani természettudományt, valamint biológiát, fizikát és kémiát. A 9. osztálytól a NAT-ban szereplő, különböző integrált természettudomány tantárgyak tanítására jogosít. A hét régió hallgatói rendszeresen találkoznak egymással, közös programokon vesznek majd részt. Magas óraszámban tanulnak majd vizuális kommunikációt, vizuális kultúrát, az angol nyelvet, illetve kiemelten fejlesztjük a hallgatók értő olvasási és retorikai képességét. A szak sokoldalúsága miatt akár reál, akár humán beállítottságú diákok jelentkezését is várjuk, ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett emelt szintű érettségivel lehet. Elvárás még az érdeklődés és a jól fejleszthető tanulási képesség.  A szak fontos célja, hogy az ökológiai fenntarthatóságot és a természet működését, folyamatait megismertesse a hallgatókkal.